Borelioza - powikłania

Borelioza jest niebezpiecznym schorzeniem, zwłaszcza, jeśli nie jest leczona. Wówczas, rozwijając się w organizmie człowieka, może doprowadzić do jego spustoszenia, co najczęściej wyraża się w powikłaniach.

Najbardziej groźne dla człowieka są powikłania:

  • mózgowe,
  • - sercowe,
  • - stawowe.

Szczególnie niebezpieczna jest neuroborelioza, która może dotykać nerwy czaszkowe, prowadząc do zapalenia samego mózgu. Neuroborelioza może również objawiać się porażeniem mięśni, może też wpędzać w depresję bądź w otępienie.

Najrzadziej występują powikłania sercowe, bowiem dotykają jedynie pięciu procent pacjentów. Powikłania te wyrażają się w nierównym biciu serca, a najgroźniejszym powikłaniem jest niewydolność serca.

Powikłania związane z układem stawowym także nie zdarzają się często.

Należy wiedzieć, iż odpowiednio wcześnie oraz właściwie podjęte leczenie boreliozy daje dużą szansę na wyzdrowienie. W przeciwnym razie choroba wywołana przez ukąszenie komara może być dla naszego organizmu bardzo niebezpieczna, a nieleczona przez długi czas może również prowadzić do wyżej wymienionych powikłań.